Colofon

Risse Glas GmbH

 

Directie:
Martin Böger, Sabine Bracht

 

Zu den Birken 11
59602 Rüthen - Oestereiden

 

Fon: +49 2954 9751-0
Fax: +49 2954 9751-30

 

info@risseglas.nl

 

Handelsregister:
Arnsberg HRB-nr. 2745
Bevoegde rechtbank: Arnsberg

Risse Glas Rüthen Ausstellungsgebäude

Juridische instructies

Risse Glas biedt geen garantie voor de informatie op deze website – met inbegrip van alle links, van andere punten of verwijzingen, die rechtstreeks of indirect resulteren uit de website van Risse Glas.

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde ook zonder aanwijzing veranderingen of correcties tot stand te brengen. Risse Glas is niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, vergissingen of ontbrekende gegevens op deze website.

Beslissingen die op basis van de door Risse Glas op deze pagina´s ter beschikking gestelde informatie en gegevens worden genomen, vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze website. Alle technische gegevens en uitspraken op deze website hebben – voor zover er niet iets anders wordt aangegeven – uitsluitend betrekking op het gebruik en de toepassingsmogelijkheden van de producten van Risse Glas.

Voor het overige vindt onze adviesverlening vrijblijvend plaats, met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid. Wij aanvaarden tevens geen verantwoordelijkheid voor rechtstreekse of indirecte gevolgschade of voor welke andere schade dan ook, die – om welke reden dan ook – door het gebruik van door Risse Glas op haar websites ter beschikking gestelde directe of indirecte informatie en gegevens worden veroorzaakt. Iedere gebruiker stemt ermee in, dat Risse Glas het onbeperkte recht ten aanzien van de informatie en gegevens heeft, die op de website van Risse Glas worden gepubliceerd – en dat Risse Glas deze informatie en gegevens onbeperkt kan gebruiken, doorgeven en kan exploiteren. Er mogen daarom geen vertrouwelijke informaties ter beschikking worden gesteld.

Productnamen zijn gedeponeerde en beschermde handelsmerken.

 

Copyright

Alle vermelde teksten, afbeeldingen, grafieken, alle vormgevingselementen op deze internetsites vallen onder een copyright. Ongeoorloofd gebruik, reproductie of het doorgeven van afzonderlijke inhouden of van gehele pagina´s is zonder toestemming niet toegestaan. Risse Glas is een gedeponeerd merk.

 

Webcontent:

Webdesign: